jesteś tutaj: strona główna / aktualności

Aktualności

16.07.2021 r.
Obsługa odliczeń za zakup kas rejestracyjnych
Na poziomie deklaracji VAT można określić kwotę odliczenia od podatku kwoty za zakup kasy rejestracyjnej lub kwoty zwiększającej zwrot, gdy podatek jest zerowy. Informacje te umieszczane są w deklaracji JPK w pozycjach P_49 i P_52.

01.07.2021 r.
Zmiany w deklaracjach JPK_VAT
Od 01.07.2021 wchodzą w życie nowe zasady generowania deklaracji JPK_VAT. Zrezygnowoano z oznaczenia dokumentów MPP, a także tymczasowo (do 31.12.2021) połączono oznaczenie SW i EE jako EE, jednocześnie rozszerzając jego znaczenie do sprzedaży wewnątrzwspólnotowej.

01.11.2020 r.
Deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K
Od 01.10.2020 obowiązuje nowa wersja deklaracji JPK_VAT podzielona na JPK_V7M i JPK_V7K (deklaracje miesieczne i kwartalne). Deklaracje te powinny być składane już za miesiąc października, a więc od listopada 2020. W związku z konsolidacją deklaracji JPK z deklaracją VAT7 nie ma już możliwości własnoręcznego wysyłania deklaracji VAT7. Mimo tego nadal należy je generować w systemie, by przykładowo móc okreslić kwotę zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

08.10.2020 r.
Atrybuty dokumentów
Od 01.10.2020 obowiązuje dodatkowe oznaczanie niektórych dokumentów zakupu i sprzedaży specjalnymi atrybutami. Dane te można wprowadzać dla każdego dokumentu oddzielnie, a informacja ta nie jest widoczna na wydruku. Informacje te będą uwzględniana podczas składania deklaracji JPK_VAT.
Aktualny wykaz atrybutów dokumnetów sprzedaży:
- RO Dokument zbiorczy z kas fiskalnych
- FP Faktura do paragonu
- SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej
- EE Usługi telekomunikacyjne lub nadawcze
- TP Jednostki/podmioty powiązane
- TT_WNT WNT - transakcja trójstronna uproszczona
- TT_D WDT - transakcja trójstronna uproszczona
- MR_T Marża - świadczenie usług turystycznych
- MR_UZ Marża - towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki
- I_42 WDT procedura celna 42
- I_63 WDT procedura celna 63
- B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia
- B_SPV_DOSTAWA Sprzedaż objęta bonem jednego przeznaczenia
- B_MPV_PROWIZJA Pośrednictwo sprzedaży bonów
- MPP Obowiązek podzielonej płatności
- WEW Dokument wewnętrzny
Aktualny wykaz atrybutów dokumnetów zakupu:
- MK Faktura zakupu - metoda kasowa
- VAT_RR Faktura VAT RR
- IMP Podatek naliczony od importu
- MPP Obowiązek podzielonej płatności
- WEW Dokument wewnętrzny

01.10.2020 r.
Kody GTU
Od 01.10.2020 obowiązuje nowa kwalifikacja wybranych towarów i usług dotyczaca dokumentów sprzedaży. Dane te można wprowadzać dla każdej pozycji dokumentu oddzielnie, a informacja ta widoczna jest na wydruku. Będzie również uwzględniana podczas składania deklaracji JPK_VAT.
Oto aktualny wykaz dostępnych kodów GTU:
- GTU_01 Napoje alkoholowe
- GTU_02 Paliwa
- GTU_03 Olej opałowy i olej smarowe
- GTU_04 Wyroby tytoniowe
- GTU_05 Odpady
- GTU_06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich
- GTU_07 Pojazdy oraz części samochodowe
- GTU_08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne
- GTU_09 Leki oraz wyroby medyczne
- GTU_10 Budynki, budowle i grunty
- GTU_11 Przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
- GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym
- GTU_13 Usługi transportowe i gospodarki magazynowej

22.01.2020 r.
Nowe składki ZUS
Od stycznie 2020 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
- emerytalna: 612,19 (152,26) zł
- renotwa: 250,90 (62,40) zł
- chorobowa: 76,84 (19,11) zł
- wypadkowa: 52,37 (13,03) zł
- zdrowotna: 362,34 (362,34) zł
- fundusz pracy: 76,84 (19,11) zł

28.11.2019 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od czwartego kwartału 2019 roku, obowiązuje wersja 14 druku VAT-7K, a od listopada 2019 wersja 20 druku VAT-7. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej na stronie deklaracji VAT. Aktualizacja dotyczy zarówno druków standardowych (drukowanych) jak i wysyłanych elektronicznie.

17.09.2019 r.
Nowa stawka PIT 17%
Od 01.10.2019 obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego dla przedziału podstawy obliczania podatku do 85 528 zł. W miesiącach poprzedzających zmienę, czyli od stycznia do września, obowiązuje nadal stawka 18%.

23.08.2019 r.
Nowy cerytfikat JPK
Moduł wysyłania deklaracji JPK został zaktualizowany o nowy certyfikat wprowadzony przez Ministerstwo. Dzięki temu bez problemu będzie można przekazać deklaracje JPK mimo zdecydowanie krótkiego czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.

07.05.2019 r.
Nowe parametry wydruku dokumentów
Opcjonalne drukowanie słów Oryginał/Kopia oraz podpisów. Opcje te dostęne są w menu Użytkownik -> Wydruki. Domyślnie opcje te są wyłączone, a więc pokazywanie ich wymaga wprowadzenia zmian w ustawieniach wydruków.

01.03.2019 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od pierwszego kwartału 2019 roku, obowiązuje wersja 13 druku VAT-7K, a od lutego 2019 wersja 19 druku VAT-7. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej na stronie deklaracji VAT. Aktualizacja dotyczy zarówno druków standardowych (drukowanych) jak i wysyłanych elektronicznie.

10.02.2019 r.
Procentowe rozliczanie kwoty netto kosztów pojazdu.
Od stycznia 2019 kwota netto kosztów pojazdu rozliczana jest zależnie od sposobu wykorzystywania pojazdu w firmie. Procent ten ustawia się w katalogu pojazdów. Kwota wyliczana jest zaś automatycznie, przy czym możliwa jest ręczna jej modyfikacja. W tym celu w niektórych dokumentach księgowych pojawiła się dodatkowa zakładka Rozliczanie.

19.01.2019 r.
Nowe składki ZUS
Od stycznie 2019 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
- emerytalna: 558,08 (131,76) zł
- renotwa: 228,72 (54,00) zł
- chorobowa: 70,05 (16,54) zł
- wypadkowa: 47,75 (11,27) zł
- zdrowotna: 342,32 (342,32) zł
- fundusz pracy: 70,05 (16,54) zł

10.01.2019 r.
Nowe druki PIT-11 i PIT-4R:
Od 2019 roku, obowiązuje wersja 24 druku PIT-11 i wersja 8 druku PIT-4R. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

01.10.2018 r.
Deklaracja JPK_PKPIR:
Możliwość wygenerowania deklaracji JPK_PKPIR, czyli zestawienia księgi przychodów i rozchodów z podanego okresu. Deklaracje te powinny być generowane i wysyłane jedynie na żądanie, czyli pisemną porśbę wystosowaną przez Urząd Sakrbowy.

30.07.2018 r.
Remanenty czyli spisy z natury.
Możliwość sporządzenia remanentu w dowolnym terminie oraz automatycznie uwzględnienie do w Ksiażce Przychodów i Rozchodów oraz podczas wyliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego.

01.07.2018 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od trzeciego kwartału 2018 roku, obowiązuje wersja 12 druku VAT-7K, a od lipca 2018 wersja 18 druku VAT-7. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej na stronie deklaracji VAT.

01.04.2018 r.
Zmiana składek ZUS:
Od kwietnia 2018 zmianie ulega wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe i wynosi ono 44,52 zł lub 10,52 zł w przypadku składek obniżonych.

09.02.2018 r.
Wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji JPK_VAT, a także pobieranie potwierdzenia UPO.
Od 01.01.2018, osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązabne są do comiesięcznego wysyłania deklaracji JPK_VAT drogą elektroniczną.

01.02.2018 r.
Deklaracja UPL-1
Możliwość wygenerowania deklaracji UPL-1, która pozwoli nam na podpisywanie deklaracji JPK certyfikatem kwalifikowanym w Państwa imieniu. Więcej informacji w menu Deklaracje->Lista deklaracji JPK

16.01.2018 r.
Nowe składki ZUS
Od stycznie 2018 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
- emerytalna: 520,36 (122,98) zł
- renotwa: 213,26 (50,40) zł
- chorobowa: 65,31 (15,44) zł
- wypadkowa: 47,98 (11,34) zł
- zdrowotna: 319,94 (319,94) zł
- fundusz pracy: 65,31 (15,44) zł

08.12.2017 r.
Wysyłanie E-deklaracji VAT-7 i VAT-7K, a także pobieranie potwierdzenia UPO.
Na nowej zakładce E-deklaracji możliwa jest kompleksowa obsługa wysyłania wygenerowanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K. System informuje o ewentualnych błędach, przechowuje numer referencyjny wysłanej deklaracji i pozawala na pobranie potwierdzenia UPO.

06.10.2017 r.
Pełna obsługa dostawy towaru, gdy płatnikiem VAT jest odbiorca
W kolumnie rodzaju, każdej pozycji dokumentów VAT dodano opcję 'nabywca podatnikiem'. W przypadku dokumentów zakupu opcja ta została rozbita na swie pozycje. Pierwsza dotyczy towarów i usług z listy ujętej w paragrafie 17 ust. 1 pkt 5, zaś druga pkt 7 lub 8. Na podstawie tych danych wypełniane są odpowiednio wydzielone w tym celu pozycje deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

27.04.2017 r.
Nowe typy dokumentów:
Konsekwencją dodania dokumentów faktury wewnętrzne zakupu i sprzedaży VAT jest dodanie możliwości ich korygowania. Podobnie jak oryginały, korekty służą jedynie do ewidencję na potrzeby podatku VAT i nie są uwzględniane przy wyliczaniu podatku dochodowego.

12.04.2017 r.
Nowe typy dokumentów:
Do szerokiego wachlarza typów dokumentów dodaliśmy kolejne dwa: faktury wewnętrzne zakupu i sprzedaży VAT. Oba dokumenty służą jedynie do ewidencji na potrzeby podatku VAT i nie są uwzględniane przy wyliczaniu podatku dochodowego.

08.02.2017 r.
Nowy dokument: Utarg dzienny VAT
Dokument ten pozwala na wprowadzanie przychodów ze sprzedaży bezrachunkowej (nieudokumentowanej rachunkami czy fakturami) z uwzględnieniem stawek VAT.

24.01.2017 r.
Wyliczanie kwoty wolnej od podatku
Od stycznie 2017 obowiązują nowy sposób wyliczania kwoty wolnej od podatku zależnie od wysokości dochodu:
- 1 - 6 600 zł - kwota wolna to 6 600 zł
- 6 601 - 11 000 zł - degresywnie od 6 600 do 3 091 zł
- 11 001 - 85 528 zł - kwota wolna to 3 091 zł
- 85 529 - 127 000 zł - degresywnie od 3 091 do 0 zł
- od 127 001 zł - brak kwoty wolnej od podatku

16.01.2017 r.
Nowe składki ZUS
Od stycznie 2017 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
- emerytalna: 499,28 (117,12) zł
- renotwa: 204,62 (48,00) zł
- chorobowa: 62,67 (14,70) zł
- wypadkowa: 46,04 (10,80) zł
- zdrowotna: 297,28 (297,28) zł
- fundusz pracy: 62,67 (14,70) zł

25.10.2016 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od trzeciego kwartału 2016 roku, obowiązuje wersja 17 druku VAT-7 i wersja 11 druku VAT-7K. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej na stronie deklaracji VAT.

17.02.2016 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od stycznia 2016 roku, obowiązuje wersja 16 druku VAT-7 i wersja 10 druku VAT-7K. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej na stronie deklaracji VAT.

25.01.2016 r.
Nowe druki PIT-11 i PIT-4R:
Od 2016 roku, obowiązuje wersja 23 druku PIT-11 i wersja 6 druku PIT-4R. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

01.07.2015 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od lipca 2015 roku, obowiązuje wersja 15 druku VAT-7 i wersja 9 druku VAT-7K. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej na stronie deklaracji VAT.

07.05.2015 r.
Rozszerzenie filtorwania na liście umów:
Na liście umów, filtry lat i miesięcy, mogą obejmować cały zakres dzięki dodaniu opcji "(wszsytkie)". Pozwoli to na szybsze wyszukiwanie dokumentów tego typu.

01.03.2015 r.
Nowe druki PIT-11 i PIT-4R:
Od 2015 roku, obowiązuje wersja 21 druku PIT-11 i wersja 5 druku PIT-4R. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

26.01.2015 r.
Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2015 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
- emerytalna: 463,68 (102,48) zł
- renotwa: 190,03 (42,00) zł
- chorobowa: 58,20 (12,86) zł
- wypadkowa: 45,85 (10,13) zł
- zdrowotna: 279,41 (279,41) zł
- fundusz pracy: 58,20 (12,86) zł

01.05.2014 r.
Niestandardowe rozliczanie VAT:
W dokumentach VAT dodaliśmy zakładkę 'Rozliczanie VAT', która pozwala na ręczne określenie rozliczanej kwoty VAT, a także wprowadzenie stosownych uwag słownych.
Pozwoli to obsłużyć sytuacje, w których nie jest możliwe rozliczanie całej kwoty VAT wynikającej z dokumentu. Domyślnie rozliczana kwota VAT będzie równa kwocie VAT z dokumentu, jednak nowa zakładka pozwoli na ręczne określenie wysokości tej kwoty, jaka w rzeczywistości ma być rozliczona.

Tego typu przypadki dotyczyć będą na przykład rozliczania VAT za użytkowanie prywatnego samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie możliwe jest rozliczenie jedynie 50% kwoty VAT wynikajacej z dokumentu. By zautomatyzować tę operację, w katalogu samochodów możliwe jest określenie, czy VAT związany z wydatkami na dany pojazd ma być rozliczany w całości czy jedynie w połowie. Pamiętać należy, że do 1 lipca 2015 roku nie jest możliwe rozliczanie VAT za zakupione paliwo, a więc w pozycjach dotyczących paliwa konieczne jest ręczne wyzerowanie rozliczanej kwoty VAT. W pozostałych przypadkach system sam wyliczy procent rozliczanej kwoty VAT na podstawie pojazdu przypisanego do danego dokumentu i informacji o nim w katalogu pojazdów.

27.03.2014 r.
Dostawy towaru lub usług, dla których podatnikiem jest nabywca:
Dodaliśmy możliwość rozliczania podatku VAT w sytuacji, gdy to nabywca jest płatnikiem.

Obowiązki po stronie sprzedawcy:
- wystawia fakturę VAT bez wykazania stawki i kwoty podatku z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca lub ze wskazaniem właściwego przepisu ustawy lub dyrektywy, wskazującego, że podatek rozlicza nabywca
- w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K) dostawę wykazuje w poz. 31 (podstawę opodatkowania) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca

Obowiązki po stronie nabywcy:
- wystawia fakturę wewnętrzną opodatkowując nabycie stawką podstawową 23%
- zakup towarów wykazuje w deklaracji podatkowej (VAT-7, VAT-7K) w pozycjach: 31 (podstawę opodatkowania) i 32 (kwotę podatku) – dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca
- jeżeli zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – w deklaracji (VAT-7, VAT-7K) wykazuje w pozycjach 41 (podstawę opodatkowania) i 42 (kwotę podatku) – nabycie towarów i usług pozostałych

01.02.2014 r.
Nowe druki PIT-11 i PIT-4R:
Od 2014 roku, obowiązuje wersja 20 druku PIT-11 i wersja 4 druku PIT-4R. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

23.01.2014 r.
Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2014 obowiązują nowe stawki składek ZUS (w nawiasie składki dla nowych firm):
- emerytalna: 438,73 (98,38) zł
- renotwa: 179,81 (40,32) zł
- chorobowa: 55,07 (12,35) zł
- wypadkowa: 43,38 (9,73) zł
- zdrowotna: 270,40 (270,40) zł
- fundusz pracy: 55,07 (12,35) zł

17.01.2014 r.
Zmiana naliczania VAT:
Od 2014 roku, obowiązek podatkowy VAT powstaje w chwili dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z nowymi przepisami system biuroWdomu.pl, dla transakcji od 2014 roku, przy rozlicznaiu podatku VAT, bierze pod uwagę datę sprzedaży lub zakupu zamiast daty wystawienia.
Zmiany te dotyczą Ewidencji Sprzedaży / Zakupu oraz deklaracji VAT.

19.04.2013 r.
Lista kontrahentów:
W katalogu kontrahentów dostępna jest nowa lista, która wyświetla razem wszystkie wprowadzone do katalogu podmioty i pozwala na szybkie wyszukiwanie za pomocą filtrów.

07.03.2013 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K:
Od 2013 roku obowiązuje wersja 13 druku VAT-7 oraz wersja 7 druku VAT-7K. Wersje te proponowane są automatycznie podczas generowania wydruków. W przypadku konieczności skorzystania ze starszych wersji należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej.
Dodatkowo rozbudowano mechanizm generowania druków VAT-7/7K o możliwość dowolnego rozdysponowania nadwyżki podatku pomiędzy przeniesienie jej na następny okres (opcja domyślna), a zażądanie jej zwrotu w jednym z trzech dostępnych terminów.

10.01.2013 r.
Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2013 obowiązują nowe stawki składek ZUS:
- emerytalna: 434,87 (93,70) zł
- renotwa: 178,22 (38,40) zł
- chorobowa: 54,58 (11,76) zł
- wypadkowa: 43,00 (9,26) zł
- zdrowotna: 261,73 (261,73) zł
- fundusz pracy: 54,58 (11,76) zł

19.07.2012 r.
Nowy moduł Magazyn:
Od teraz system umożliwia prowadzenie ewidencji magazynowej towarów za pomocą dokumentów księgowych lub nowych dokumentów magazynowych PZ i WZ. W katalogu towarów możliwe jest określenie magazynowego kodu towaru, który może być wykorzystany w dokumentach na specjalnie utworzonej nowej zakładce. Dzięki temu zakupione lub sprzedane towary zostaną uwzględnione przy obliczaniu stanu magazynowego każdego z towarów.
Nowo dodana automatyczna ewidencja obrotu towarami pozwala dokładnie prześledzić dokumenty jakie operowały na danym towarze w konkretnie wybranym okresie czasu. Zestawienie takie można wydrukować i zachować w postaci papierowej.

29.05.2012 r.
Wydruk Paragonu:
Dodaliśmy możliwość wydruku paragonu, jako uproszczonego dokumentu przychodowego. Dodatkowo dodaliśmy możliwość nadawania numeru temu dokumentowi w sposób ręczny lub automatyczny.

19.01.2012 r.
Nowe składki ZUS:
Od stycznie 2012 obowiązują nowe stawki składek ZUS, a od lutego podwyższona zostanie składka rentowa.

Składki ZUS za styczeń 2012 (w nawiasie składki dla nowych firm)
- emerytalna: 412,97 (78,84) zł
- renotwa: 126,94 (27,00) zł
- chorobowa: 51,83 (11,03) zł
- wypadkowa: 35,33 (7,52) zł
- zdrowotna: 254,55 (254,55) zł
- fundusz pracy: 51,83 (11,03) zł

Składki ZUS za luty-grudzień 2012 (w nawiasie składki dla nowych firm)
- emerytalna: 412,97 (78,84) zł
- renotwa: 169,25 (36,00) zł
- chorobowa: 51,83 (11,03) zł
- wypadkowa: 35,33 (7,52) zł
- zdrowotna: 254,55 (254,55) zł
- fundusz pracy: 51,83 (11,03) zł

22.12.2011 r.
Deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R:
Zatrudnianie pracowników na umowę o dzieło wymusza konieczność corocznego składania deklaracji PIT-11 za każdego pracownika oraz deklaracji PIT-4R podsumowującej cały rok podatkowy. Nasz system generuje powyższe deklaracje automatycznie na podstawie wprowadzonych umów.

04.08.2011 r.
Nowe typy dokumentów:
Do szerokiego wachlarza typów dokumentów dodaliśmy kolejne trzy: faktury zakupu i sprzedaży VAT marża oraz fakturę PRO-forma. Faktury VAT marża pozwala na rozliczanie tego typu faktur zarów od strony sprzedającego jak i kupującego. Faktura PRO-forma jest nieksięgowalnym dokumentem pozwalającym na przedstawienie oferty w postaci dokumentu.

07.07.2011 r.
Nowy dokument - bilans otwarcia (BO):
Dokument pozwala na określenie stanu początkowego przychodów i rozchodów prowadzonej działalności. Dzięki temu, zaczynając współpracę z systemem biurowdomu.pl w trakcie roku, nie jest konieczne wprowadzanie wszystkich dotychczasowych dokumentów, a jedynie jedno podsumowanie pozwalające ustalić stan początkowy. Dokument 'Bilansu otwarcia' tworzymy w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie regularnej ewidencji.

04.03.2011 r.
Metody rozliczania podatków:
W zależności od wybranej metody brana jest pod uwagę data wystawienia (metoda memoriałowa) lub data sprzedaży/zakupu (metoda kasowa) podczas rozliczania podatków na podstawie ewidencjonowanych dokumentów. Wyboru dokonuje się w panelu ustawień użytkownika, domyślnie wybierana jest metoda memoriałowa.

01.02.2011 r.
Nowe deklaracje VAT-7/7K:
Od 1 stycznia 2011 roku, w związku z wejściem w życie nowych stawek VAT (23%, 8% i 5%), obowiązują również nowe wersje deklaracji VAT-7/7K. W związku z czym możliwe jest drukowanie tych deklaracji z wykorzystaniem nowych wzorów druków.

27.12.2010 r.
Nowe stawki VAT:
Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe stawki VAT (23%, 8% i 5%). Dostępność składek jest zależna od daty wystawienia dokumentu, przy czym stare stawki będą dostępne przez cały styczeń 2011 roku.

30.11.2010 r.
Nowy moduł: Umowy o dzieło
Moduł ten pozwala na automatyczne rozliczanie zawieranych z wykonawcami umów o dzieło oraz zbiorczych podsumowań zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zatrudnianych w ten sposób.

08.11.2010 r.
Nowy dokument: Utarg dzienny
Dokument ten pozwala na wprowadzanie przychodów ze sprzedaży bezrachunkowej (nieudokumentowanej rachunkami czy fakturami).

22.03.2010 r.
Zmiany w katalogu kontrahentów. Dodano pole pozwalajace określić nazwę kontrahenta na listach wyboru. Domyślnie nazwa ta jest identyczna jak jego pełna nazwa.

02.03.2010 r.
Nowe druki VAT-7 i VAT-7K Możliwe jest już drukowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K na nowych wzorach druków.

09.02.2010 r.
Możliwość jednorazowego rozliczania środków trwałych. Po wybraniu jednorazowego rodzaju amortyzacji, po przeliczeniu amortyzacji zostanie wygenerowana tylko jadna rata.

23.11.2009 r.
Możliwość kwartalnego rozliczania podatku dochodowego. Po ustawieniu typu metody płacenia podatku serwis automatycznie wylicza zaliczkę na podatek dochodowy w systemie miesięcznym lub kwartalnym.

25.05.2009 r.
Opcje wydruku dokumentów udostępniają aktualnie szeroki wachalrz elementów pozwalających dostosować wygląd faktury do własnych potrzeb. Unikatowość można uzyskać dzięki kilku gotowym szablonom, dodaniu logo firmy czy też wprowadzeniu własnego tekstu w stopce dokumentu.

26.03.2009 r.
Wprowadziliśmy nowy dział porad. Aktualnie można w nim przeczytać o zakładniu działalności gospodarczej oraz o zasadnach korzystania z obniżonych składek ZUS. Dodaliśmy również nowy dokument, fakturę wewnętrzną VAT. Pozwala ona, między innymi, rozliczać usługi zakupione w krajach Unii Europejskiej.

10.01.2009 r.
Od początku roku 2009 serwis biuroWdomu.pl generuje deklaracje VAT 7/7K zgodnie z najnowszymi wzorami. W związku z czym wśród danych firmy pojawiło się nowe pole pozwalajace przechowywać informacje o numerze PESEL osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

23.12.2008 r.
Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności w Nowym 2009 Roku, życzy zespół biuroWdomu.pl

20.08.2008 r.
Od 1 stycznia 2007 r. korzystanie z naszego serwisu będzie odpłatne. Każdy użytkownik po założeniu konta dostaje przez pierwszy miesiąc pełną wersję serwisu zupełnie za darmo, bez żadnych zobowiązań.

12.08.2008 r.
Nowa oprawa graficzna oraz sporo usprawnień interfejsu.

05.05.2008 r.
Nowy moduł Ewidencji Środków Trwałych oraz wyliczania amortyzacji wraz z jej automatycznym uwzględnianiem w KPiR.

09.02.2008 r.
Rozszerzyliśmy serwis o Ewidencję Przebiegu Pojazdów, a także kilka zmian usprawniających pracę z aplikacją.

01.04.2007 r.
Od kwietnia 2007 zmienia się wygląd KPiR, wyrzucona została kolumna kosztów reklamy.

01.01.2007 r.
Od Nowego Roku nie składane są już deklaracje PIT5/5L, w związku z tym dostosowaliśmy wygląd zakładki z deklaracjami podatkowymi.

22.07.2006 r.
Rozszerzyliśmy serwis o ewidencję wyposażenia, a także kilka zmian usprawniających pracę z aplikacją.

29.01.2006 r.
W dokumentach wprowadziliśmy mechanizm automatycznego generowania numerów na podstawie ustalonego przez użytkowanika szablonu.