jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Abonamenty

AbonamentW tej części serwisu użytkownik ma możliwość przejrzenia aktualnych oraz dodania nowych abonamentów. Lista posortowana jest od najnowszego do najstarszego abonamentu. Kolejne kolumy tabeli zawierają informacje o okresie abonamentu, a więc dacie początku i końca, numerze dokumentu zakupu skojarzonym z płatnością, okres w misiącach obowiązywania abonamentu, kwota netto i brutto oraz stan płatności.

Przykładowy ekran abonamentów tuż po rejestracji

Abonamenty mogą znajdować w jednym z trzech stanów:
- Darmowy - dotyczy przede wszystkim pierwszego darmowego miesiąca otrzymanego w trakcie rejestracji do systemu lub okresów promocyjnych
- Nie opłacony - status ten nadawany jest każdemu nowemu abonamentowi i utrzymuje się aż do momentu zaksięgowania wpłaty, abonament taki można dowolnie zmieniać lub usunąć
- Opłacony - status ten nadawany jest po zaksięgowaniu wpłaty, na podstawie takiego abonamentu można wygenerować własną fakturę zakupu oraz wydrukować fakturę sprzedaży wystawioną przez operatora serwisu

Dodawanie nowego abonamentu

W przypadku, gdy ostatni abonament dobiega końca wskazane jest wybranie kolejnego abonamentu. W tym celu z listy rozwijanej wybieramy abonament, który najbardziej nam odpowiada pod względem długości i ceny, a następnie wciskamy przycisk 'Przedłuż abonament'.

Przykładowy ekran z nowym, nie opłaconym abonamentem

Na stronie pojawi się ramka z informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu, zaś w tabeli poniżej nowy, nie opłacony abonament. Ponowne wybranie abonamentu z listy spowoduje nadpisanie ostatniego, nie opłaconego abonamentu. Do momentu, gdy abonament posiada status 'Nie opłacony', użytkownik może go usunąć wciskając przycisk 'Usuń'.

Po wybraniu nowego abonamentu operator serwisu czeka na wpłatę wybranej kwoty na podane konto. W momencie zaksięgowania wpłaty, status abonamentu zostanie zmieniony na 'Opłacony', a tym samym zakończy się proces przedłużania abonamentu.

Rozliczanie opłaconego abonamentu

Opłatę za korzystanie z serwisu biurowdomu.pl można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. W celu ułatwienia całego procesu przy opłaconym abonamencie dostępne są ikony dwóch operacji.

Przykładowy ekran z opłaconym abonamentem

Opcja 'Generuj' pozwala błyskawicznie utworzyć nową fakturę zakupu VAT, która udokumentuje opłacenie abonamentu. Wszystkie dane dotyczące zarówno stron jak i obiektu transakcji zostaną zapisane automatycznie. Po wygenerowaniu dokumentu, w kolumnie 'Numer dokumentu' pojawi się numer i link do dokumentu, zaś opcja 'Generuj' przestanie być dostępna. Opcja 'Drukuj' pozwala wydrukować dokument faktury sprzedaży VAT, wystawionej przez operatora serwisu. Opcja ta jest dostępna cały czas.

Opłaconie abonamentu po terminie

Po wygaśnięciu opłaconego lub darmowego abonamentu użytkownik jeszcze przez dwa tygodnie może w pełni korzystać z serwisu. Okres ten przewidziany jest do zachowania ciągłości pracy dla osób, które zapomiały zawczasu wykupić nowy abonament. Nowy abonament opłacony w tym czasie obowiązywać będzie od dnia następnego względem ostatnio opłaconego abonamentu, przez wybraną ilość miesięcy. W przypadku, gdy nowy abonament nie zostanie opłacony, po upływie dwóch tygodni użytkownik straci możliwość wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, będzie mógł jedynie przeglądać dotychczas wprowadzone dane. W takiej sytuacji odblokowanie konta wiąże się z opłaceniem nowego abonamentu oraz uiszczeniem opłaty aktywacyjnej. Nowy abonament opłacony wraz z opłatą aktywacyjną obowiązywać będzie od dnia zaksięgowania wpłaty na nasze konto, przez wybraną ilość miesięcy.