jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Deklaracje VAT

Deklaracje JPKOd 01.01.2018, osoby prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązabne są do comiesięcznego wysyłania deklaracji JPK_VAT drogą elektroniczną.

Podczas wysyłania deklaracji JPK potrzebny jest podpis kwalifikowany. W trosce o naszych użytkowników nie wymagamy zakupu indywidualnych certyfikatów, a deklaracje podpisywane będą przez nas. W tym celu konieczne jest jednak złożenie, we własnym Urzędzie Skarbowym, papierowej wersji upoważnienia UPL-1, zgodnie z którym, będziemy mogli składać deklaracje drogą elektroniczną w Państwa imieniu.

Jeśli chcą Państwo korzystać z usługi elektronicznego wysyłania deklaracji JPK w serwisie biuroWdomu.pl, proszę wcisnąć przycisk 'Generuj UPL-1' i wygenerować druk UPL-1. Po wydrukowaniu konieczne jest podpisanie go w pozycji 46, a następnie złożenie w US. Upoważnienie zostanie rozpatrzone w ciągu 3-4 dni roboczych. Od tego momentu będziecie Państwo mogli generować i wysyłać deklaracje JPK podpisywane naszym cerytfikatem kwalifikowanym.

Podczas składania deklaracji UPL-1 w US prosimy o uzyskanie potwierdzenia złożenia na kopii, a następnie przesłanie na adres biuro@biurowdomu.pl czytelnego skanu lub zdjęcia deklaracji. Dzięki temu będziemy wiedzieć o Państwa upoważnieniu. Wszelkie wątpliwości chętnie wyjaśnimy telefonicznie lub mailowo.

Na stronie tej przechowywane są wszystkie deklaracje JPK (aktualnie JPK_VAT i JPK_PKPIR). Aby utworzyć nową deklarację lub zaktualizować istniejącą wystarczy wybrać typ deklaracji, odpowiedni rok i miesiąc, a następnie wcisnąć przycisk 'Generuj'.

Deklaracje JPK

Kolumna 'Miesiąc' informuje o okresie za jaki dana deklaracja została wygenerowana, 'Typ' określa rodzaj wygenerowanej deklaracji, 'Data wygenrowania' to dzień, w którym utworzono deklarację, a 'Data wysłania' to dzień, w którym została wysłana drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. 'Numer dokumnetu' to numer referencyjny deklaracji przydzielony przez US. 'Status' zależny jest od wyniku przesłanej elektronicznie deklaracji. Ikona 'i' pozwala na szczegółowe zapoznanie się ze znaczeniem danego stanu. 'Korekta' określa czy wpis dotyczy złożenia deklaracji czy korekty. W danym okresie może być tylko jedna deklaracja i wiele korekt, przy czym po zaakceptowaniu dokumentu, nie można już go usunąć, ani zmodyfikować.

Dostępne operacje dotyczące deklaracji zależne są od jej statusu. Operacja 'Usuń' dostępna jest tylko tuż po wygenerowaniu, gdy nie została jeszcze wysłana do US, a operacja 'Weryfikuj' podczas jej zdalnego przetwarzania. Po zaakceptowaniu deklaracji, dostępna jest już tylko operacja pobrania potwierdzenia złożenia deklaracji, czyli druk UPO. Przeglądarki Firefox, Chrom i Edge, mogą mieć problemy z otwieraniem wygenerowanych w ten sposób druków. W takim przypadku zalecane jest skopiowanie ręcznie adresu i przenisienie go do innej przeglądarki (np. Internet Explorer). Wszystkie operacje dostępne są dopiero po upoważnieniu nas do składania deklaracji drogą elektroniczną w państwa imieniu (UPL-1).

Oto typowa ścieżka postępowania podczas wysyałania E-deklaracji:
1. Generujemy deklarację za wybrany okres rozliczeniowy i jednocześnie zgłaszamy ją do wysłania.
2. Do chwili, gdy deklaracja nie jest jeszcze wysłana, można ją usunąć operacją 'Usuń'.
3. Jeśli status deklaracji będzie stanowił o pojawieni się błędu, należy skorygować nieścisłości i powróicić do punktu 1.
4. W przypadku, gdy deklaracja otrzyma status 'Dokument przetwarzany', należy po jakimś czasie użyć opcji 'Weryfikuj' by sprawdzić stan procesu.
5. Gdy dokument zostanie uznany za poprawny, pojawi się operacja 'UPO', pozwalająca pobrać potwierdzenie wysłania deklaracji w formacie PDF.

Czas realizacji zgłoszenia wysłania deklaracji:
- deklaracja zgłoszona do wysłania zostanie odpowiednio przygotowana i wysłana drogą elektroniczną do US w ciągu 1-2 dni roboczych
- deklaracja wysłana do US może być weryfikowana od godziny do nawet kilkunastu godzin, wszsytko zależy od ilości nadesłanych deklaracji