jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Deklaracje VAT

Deklaracje VATNa stronie tej przechowywane są deklaracje VAT-7/7K. Aby utworzyć nową deklarację lub zaktualizować istniejącą wystarczy wybrać odpowiedni rok i miesiąc, a następnie wcisnąć przycisk 'Generuj'. Opcja menu deklaracji VAT-7/7K nie jest widoczna u użytkowników nie będących płatnikami VAT (opcja ustawień użytkownika).

Przykładowy ekran z deklaracjami

Na zakładce 'Przeniesienie i zwroty', można dowolnie rozdysponować kwotę nadwyżki podatku VAT. Domyslnie całość nadwyżki przenoszona jest na następny okres rozliczeniowy. Każdy zwrot należy ustalić własnoręcznie, przy czym system nie pozwoli na okreslenie wyższego zwrotu niż faktyczna kwota nadwyżki. Automatyczna funkcja zlicza zwroty począwszy od pierwszego i zeruje wszystkie, któreych łączna suma przekroczy nadwyżkę. Reszta zostaje przeniesiona.

Przeniesienia i zwroty

Na zakładce 'E-deklaracje' możliwe jest wysłanie deklaracji drogą elektroniczną.
Data wypełnienia określana jest w momencie wygenerowania deklaracji, zaś data wysłania, gdy prześlemy ją drogą elektroniczną, a jej treść zostanie uznana za prawidłową i zaakceptowana. Numer dokumentu to kod referencyjny przesłanej elektronicznie deklaracji. Status zależny jest od wyniku przesłanej elektronicznie deklaracji. Ikona 'i' pozwala na szczegółowe zapoznanie się ze znaczeniem danego stanu. Cel złożenia, określa czy wpis dotyczy złożenia deklaracji czy korekty. W danym okresie może być tylko jedna deklaracja i wiele korekt, przy czym po zaakceptowaniu dokumentu, nie można już go usunąć, ani zmodyfikować.
Dostępne operacje dotyczące deklaracji zależne są od jej statusu. Tylko deklaracje, które nie zostały jeszcze zaakceptowane mogą być edytowane. Operacja 'E-Deklaracja' dostępna jest w momencie gotowości do wysłania, a operacja 'Weryfikuj' podczas jej zdalnego przetwarzania. Po zaakceptowaniu deklaracji, dostępna jest już tylko operacja pobrania potwierdzenia złożenia deklaracji, czyli druk UPO. Przeglądarki Firefox, Chrom i Edge, mogą mieć problemy z otwieraniem wygenerowanych w ten sposób druków. W takim przypadku zalecane jest skopiowanie ręcznie adresu i przenisienie go do innej przeglądarki (np. Internet Explorer).

Wszystkie wysyłane deklaracje autoryzowane są za pomocą danych osobowych oraz informacji o kwocie dochodu, która jest różna zależnie od okresu wysyłania deklaracji:
- w roku 2017 jest to kwota przychodu z pozycja numer 90 z deklaracji PIT-36(22) składanej za rok 2015.
- w roku 2018 jest to kwota przychodu z pozycja numer 90 z deklaracji PIT-36(23) składanej za rok 2016.
- w roku 2019 jest to kwota przychodu z pozycja numer 90 z deklaracji PIT-36(25) składanej za rok 2017.
- w roku 2020 jest to kwota przychodu z pozycja numer 94 z deklaracji PIT-36(26) składanej za rok 2018.
W przypadku nie składnia w danym roku rozliczenia podatku, należy wpisać wartość 0 (zero).

Oto typowa ścieżka postępowania podczas wysyałania E-deklaracji:
1. Generujemy deklarację za wybrany okres rozliczeniowy (miesięczną lub kwartalną).
2. Podajemy kwotę dochodu, by prawidłowo zautoryzować przesyłaną deklarację.
3. Wybieramy operację 'E-Deklaracja' by wysłać deklarację drogą elektroniczną.
4. Jeśli status deklaracji będzie stanowił o pojawieni się błędu, należy skorygować nieścisłości i powróicić do punktu 1.
5. W przypadku, gdy deklaracja otrzyma status 'Dokument przetwarzany', należy po jakimś czasie użyć opcji 'Weryfikuj' by sprawdzić stan procesu.
6. Gdy dokument zostanie uznany za poprawny, pojawi się operacja 'UPO', pozwalająca pobrać potwierdzenie wysłania deklaracji w formacie PDF.

Przeniesienia i zwroty

Operacja 'Drukuj' suży do wygenerowania deklaracji w postaci pliku PDF i ewnentualnego jej wydrukowania. Lista szablonów, znajdująca się nad tabelą deklaracji, służy do wyboru wersji drukowanej deklaracji. Do wyboru jest kilka wersji, przeważnie dwie ostatnie.

Podatek VAT może być opłacany miesięcznie lub kwartalnie. W zależności od przyjętych ustawień oba typy deklaracji będą generowane dla wskazanego miesiąca lub kwartału. Poniżej przykłady wydruku deklaracji.

Wydruk deklaracji w pełnej wersji