jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdówEwidencja przebiegu pojazdu, służy do ewidencjonowania wydatków na pojazd prywatny używany do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojazd taki musi być przede wszystki dodany do listy w katalogu ewidencji pojazdów oraz konieczne jest zaznaczenie w tym katalogu opcji 'Ewidencja przebiegu'.
W katalogu tym użytkownik ma możliwość wybrania z listy konkretnego okresu rozliczeniowego oraz pojazdu, którego ma dotyczyć ewidencja.

Przykładowa ewidencja przebiegu pojazdów

Lista dokumentów pojazdu, wypisuje dokumenty zakupu z wybranego okresu, w których w sekcji nabywcy określono wybrany pojazd.
W celu dodania nowego wyjazdu wciskamy przycisk 'Dodaj wyjazd', a następnie podajemy datę, trasę, cel wyjazdu oraz łączną ilość przebytych kilometrów. Pole ze stawką za jeden kilometr wypełnia się automatycznie w zależności od typu pojazdu określonego w ewidencji pojazdów. Mimo tego pole to można edytować ręcznie. Wartość łączna wylicza się automatycznie i jest iloczynem ilości kilometrów i stawki za jeden kilometr.
Na podstawie wpisanych tras wyliczany jest limit wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Limity te podawane są w pierwszym wierszu podsumowania (limit z aktualnego miesiąca) oraz w drugim wierszu (limit od początku roku). Trzeci wiersz podsumowania zawiera łączną wartość kosztów poniesionych w związku z ekploatacją wybranego samochodu od początku roku, zaś w czwartym wierszu podana jest wartość, którą można uznać za koszty prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem powyższych limitów.

Przykładowa księga przychodów i rozchodów z kosztami eksploatacji pojazdu

W księdze przychodów i rozchodów nie pojawiają się dokumenty, w których określono pojazd z kosztami rozliczanymi za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu. W zamian za to w ostatnim dniu miesiąca pojawia się łączne zestawienie wydatków, które uwzględnia aktualne limity wynikające z ewidencji przebiegu.

Drukowanie ewidencji przebiegu pojazdu

System umożliwia wydrukowanie ewidencji przebiegu konkretnego pojazdu za wybrany okres rozliczeniowy. W tym celu wciskamy przycisk 'Drukuj' i w nowym oknie pojawia się gotowa do wydrukowania lista wyjazdów wraz z podsumowaniem. W zależności od potrzeb można dowolnie ustawić orientację strony na pionową lub poziomą.

Przykłądowy wydruk ewidencji przebiegu pojazdu