jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałychKatalog ewidencji środków trwałych dostępny jest w momencie wybrania odpowiedniej opcji w 'Ustawieniach użytkownika'
Ewidencją środków trwałych obejmuje się majątek, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 3 500 zł.
Środki trwałe dzielone są na trzy grupy: 'Aktualne', 'Spłacone' oraz 'Zlikwidowane lub sprzedane'. Środki trwałe aktualne to każde, które nie mają podanej daty likwidacji lub sprzedaży oraz ostatnia rata amortyzacji nie przekroczyła jeszcze aktualnej daty. Za środki trwałe spłacone, uważa się te, które wszystkie raty zostały już rozliczone w Księdze Przychodów i Rozchodów. Lista określająca rodzaje środków trwałych, pozwala w prosty sposób filtrować wpisy w katologu, dzieląc je na wspomniane trzy grupy lub wypisać wszystkie dane bez względu na ich rodzaj. Z racji dużej ilości danych tabela została podzielona na trzy zakładki 'Dane podstawowe', 'Dane o amortyzacji' oraz 'Dane o likwidacji'.

W katalogu tym środki trwałe mogą być dodawane i edytowane na dwa sposoby.

1. Dodawanie ręczne środków trwałych

Ręczne dodawanie środków trwałych

Ręczne dodawanie środków trwałych powinno być wykorzystywane tylko w przypadkach, gdy w systemie nie wprowadzono dokumentu zakupu danego majątku. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy zakup towaru odbył się wcześniej niż rozpoczęcie rozliczania za pomocą serwisu 'biuroWdomu.pl'.
W tym celu wciskamy przycisk 'Dodaj środek trwały', w wyniku czego pojawia się nowy wiersz z możliwością wypełnienia wszystkich pól. Po zapisaniu danych przyciskiem z dyskietką, możemy w każdej chwili powrócić do edycji środka trwałego wciskając przycisk ołówka w danym wierszu. Proszę zwrócić uwagę, że przy środku trwałym wprowadzonym ręcznie, zarówno podczas dodawania jaki i przy późniejszej edycji, zawsze mamy możliwość wprowadzania zmian we wszystkich polach.

2. Dodawanie automatyczne środka trwałego

Ten sposób dodawania środków trwałych dotyczy przedmiotów, które mają wprowadzony do systemu dokument zakupu. Aby dodać taki przedmiot wciskamy przycisk 'Wybierz środek trwały'. System automatycznie przeniesie nas do katalogu dokumentów.

Wybieranie środka trwałego z pozycji dokumentu

Tutaj wyszukujemy dokument zakupu danego przedmiotu i wchodzimy w jego podgląd. W wierszach pozycji, próch opacji edytowania i kasowania pojawi się trzecia ikona wyboru z literką S. Po wciśnięciu tej ikony i potwierdzeniu operacji, przedmiot z tej pozycji zostanie automatycznie dodany do ewidencji środków trwałych.

Edycja środka trwałego dodanego automatycznie

Wszystkie dane zostaną przepisane, zaś podczas edycji możemy zmieniać jedynie pola dotyczące daty przyjęcia, likwidacji lub sprzedaży oraz uwag. Pozostałe dane aktualizowane są automatycznie po każdej zmianie danych w dokumencie.
Ikona wyboru pozycji jako środek trwały pojawia się również, gdy w danym dokumencie wciśniemy przycisk 'Wybierz środek trwały'. Pozwala to pominąć konieczność wchodzenia do katalogu ewidencji środków trwałych.

Usunięcie środka trwałego z ewidencji nie kasuje pozycji w dokumencie, również określenie środka trwałego jako zlikwidowany lub sprzedany, nie powoduje żadnych zmian w samym dokumencie.

Amortyzacja środków trwałych

Każdy środek trwały powinien zostać zamortyzowany. Czynność ta wyliczana jest automatycznie na podstawie rodzaju amortyazcji, wartości środka trwałego, stawki amortyzacji oraz mnożnika po wciśnięciu przycisku 'Przelicz amortyzację'. Jeśli wartość środka trwałego nie przekracza 3 500 zł, wówczas majątek taki rozliczany jest jednorazową ratą. Lista rat amortyzacji rozwiajana jest po wciśnięciu przycisku 'Rozwiń'. Również przeliczenie amortyzacji powoduje wypisanie całej listy.

Amortyzacja środka trwałego

Każda zmiana zarówno w dokumencie zakupu jak i w samym środku trwałym wymaga ponownego przeliczenia amortyzacji. W momencie zlikwidowania środka trwałego raty amortyzacji następujące po dacie likwidacji nie są już naliczane.
Wszystkie raty są autimatycznie uwzględniane w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Rozliczenie rat amortyzacji w KPiR

Rodzaje amortyzacji

System umożliwia naliczanie dwóch rodzajów amortyzacji:
1. Amortyzacja liniowa - Rodzaj ten określa majątek, któego wartość jest stała przez cały okres użytkownia. Wszystkie raty są identyczne przez cały okres amortyzacji.
2. Amortyzacja degresywna - Metoda ta zakłada, że środek trwały traci na wartości więcej w pierwszym okresie używania, potem spadek jego wartości jest mniejszy. Raty są mniejsze w kazdym z kolejnych lat amortyzacji.

Drukowanie ewidencji środków trwałych

System umożliwia wydrukowanie aktualnie wyświetlanego rodzaju środków trwałych. W tym celu wciskamy przycisk 'Drukuj' i w nowym oknie pojawia nam się lista środków trwałych gotowa do wydrukowania. Lista ta z racji swojej szerokości, jest dzielona na dwie strony. Na pierwszej stronie wypisywane są dane o samym środku trwałym, zaś na drugiej stronie informacje o amortyzacji, likwidacji lub sprzdaży oraz uwagi. W zależności od potrzeb można dowolnie ustawić orientację strony na pionową lub poziomą.

Przykłądowy wydruk ewidencji środków trwałych strona 1