jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażeniaKatalog ewidencji wyposażenia dostępny jest w momencie wybrania odpowiedniej opcji w 'Ustawieniach użytkownika'
Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1 500 zł.
Wyposażenie dzielone jest na dwie grupy: 'Aktualne' oraz 'Zlikwidowane lub sprzedane'. Wyposażenie aktualne to każde, które nie ma podanej daty likwidacji lub sprzedaży. Lista określająca rodzaje wyposażenia pozwala w prosty sposób filtrować wpisy w katologu, dzieląc je na wspomniane dwie grupy lub wypisać wszystkie dane bez względu na ich rodzaj. Z racji dużej ilości danych tabela została podzielona na dwie zakładki 'Dane podstawowe' oraz 'Dane o likwidacji'.

W katalogu tym wyposażenie może być dodawane i edytowane na dwa sposoby.

1. Dodawanie ręczne wyposażenia

Ręczne dodawanie wyposażenia

Ręczne dodawanie wyposażenia powinno być wykorzystywane tylko w przypadkach, gdy w systemie nie wprowadzono dokumentu zakupu danego przedmiotu. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy zakup towaru odbył się wcześniej niż rozpoczęcie rozliczania za pomocą serwisu 'biuroWdomu.pl'.
W tym celu wciskamy przycisk 'Dodaj wyposażenie', w wyniku czego pojawia się nowy wiersz z możliwością wypełnienia wszystkich pól. Po zapisaniu danych przyciskiem z dyskietką, możemy w każdej chwili powrócić do edycji wyposażenia wciskając przycisk ołówka w danym wierszu. Proszę zwrócić uwagę, że przy wyposażeniu wprowadzonym ręcznie, zarówno podczas dodawania jaki i przy późniejszej edycji, zawsze mamy możliwość wprowadzania zmian we wszystkich polach.

2. Dodawanie automatyczne wyposażenia

Ten sposób dodawania wyposażenia dotyczy przedmiotów, które mają wprowadzony do systemu dokument zakupu. Aby dodać taki przedmiot wciskamy przycisk 'Wybierz wyposażenie'. System automatycznie przeniesie nas do katalogu dokumentów.

Wybieranie wyposażenia z pozycji dokumentu

Tutaj wyszukujemy dokument zakupu danego przedmiotu i wchodzimy w jego podgląd. W wierszach pozycji, próch opacji edytowania i kasowania pojawi się trzecia ikona wyboru z literką W. Po wciśnięciu tej ikony i potwierdzeniu operacji, przedmiot z tej pozycji zostanie automatycznie dodany do ewidencji wyposażenia.

Edycja wyposażenia dodanego automatycznie

Wszystkie dane zostaną przepisane, zaś podczas edycji możemy zmieniać jedynie pola dotyczące likwidacji lub sprzedaży oraz uwag wyposażenia. Pozostałe dane aktualizowane są automatycznie po każdej zmianie danych w dokumencie.
Ikona wyboru pozycji jako wyposażenie pojawia się również, gdy w danym dokumencie wciśniemy przycisk 'Wybierz wyposażenie'. Pozwala to pominąć konieczność wchodzenia do katalogu ewidencji wyposażenia.

Usunięcie wyposażenia z ewidencji nie kasuje pozycji w dokumencie, również określenie wyposażenia jako zlikwidowane lub sprzedane, nie powoduje żadnych zmian w samym dokumencie.

Drukowanie ewidencji wyposażenia

System umożliwia wydrukowanie aktualnie wyświetlanego rodzaju wyposażenia. W tym celu wciskamy przycisk 'Drukuj' i w nowym oknie pojawia nam się lista wyposażenia gotowa do wydrukowania. Lista ta z racji swojej szerokości, jest dzielona na dwie strony. Na pierwszej stronie wypisywane są dane o samym wyposażeniu, zaś na drugiej stronie tylko informacje o likwidacji lub sprzdaży oraz uwagi. W zależności od potrzeb można dowolnie ustawić orientację strony na pionową lub poziomą.

Przykłądowy wydruk ewidencji wyposażenia strona 1 Przykłądowy wydruk ewidencji wyposażenia strona 2