jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Katalog towarów

Towary i usługiW katalogu tym użytkownik może zdefiniować listę najczęściej używanych towarów i usług. Poszczególne dane podzielono na trzy zakładki. Pierwsza zakładka, dane towaru, zawiera nazwę towaru, jednostkę miary, kod PKWiU, cenę sprzedaży i/lub zakupu, stawkę VAT oraz rodzaj sprzedaży i/lub zakupu.

Przykładowy ekran z towarami - dane towaru

Druga zakładka, magazyn, pozwala określić towar jako magazynowy, kod towaru, typy dokumentów, na podstawie których wyliczany będzie stan magazynowy oraz uwagi magazynowe. Zakładka ta zawiera również kolumnę pokazujący aktualny stan magazynowy danego towaru. Ostatnia zakładka, uwagi, pozwala na zapisanie dowolnych uwag dotyczących danego towaru lub usługi.

Przykładowy ekran z towarami - magazyn

Wpisane tu towary będą widoczne na liście towarów na stronie edycji dokumentów. Przy przycisku dodania nowej pozycji umieszczona jest lista towarów. Obecność towaru na tej liście zależy od tego czy ustawiono rodzaj towaru dla danego typu dokumentu. Dokumenty dzielą się generalnie na dwie grupy: zakupu i sprzedaży. Jeśli któryś z rodzajów towaru jest różny niż wartość '(brak)' to będzie on widoczny na liście towarów w danym typie dokumentów.

Po wybraniu takiego towaru na liście i wciśnięciu przycisku 'Dodaj pozycję', na liście pozycji dokumentu pojawi się nowa pozycja w stanie edycji, z danymi uzupełnionymi zgodnie z danymi towaru z katalogu towarów. Korzystanie z katalogu towarów zdecydowanie przyśpiesza i ułatwia generowanie i edycję dokumentów.

Tylko towary określone jako magazynowe będą widoczne w ewidencji obrotu towarami.

Towary mogą być również tworzone na podstawie już istniejących pozycji w dokumentach. Służy do tego przycisk 'Skataloguj towar' na stronie dokumentu.