jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Okresy rozliczeniowe

Okresy rozliczenioweW tym miejscu serwisu, użytkownik może zarządzać okresami rozliczeniowymi. Na początku lista okresów zawiera jeden okres wstawiony automatycznie podczas rejestracji. Aby stworzyć nowy okres wybieramy odpowiedni rok i miesiąc, a następnie wciskamy przycisk 'Dodaj'.

Przykładowy ekran tuż po zarejestrowaniu

Po dodani nowego okresu wartości składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz funduszu pracy zostaną automatycznie ustawione na minimalne obowiązujące w miesiącu poprzedzającym dany okres (składki ZUS opłaca się z miesięcznym opóźnieniem). Zaznaczenie opcji 'Obniżone składki ZUS' spowoduje utworzenie nowego okresu z obniżonymi wartościami składek ZUS przewidzianymi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. W kolumnie 'Operacje' znajdują się ikony umożliwiające edycję (ikona ołówka) lub usuwanie (ikona krzyżyka) dowolnych okresów. W tabeli prócz wartości składek ZUS wyświetlana jest również informacja o faktycznie odliczanej kwocie ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykładowy ekran z listą okresów

Wartości składek można dowolnie zmieniać w zależności od faktycznie płaconych sum. Aby tego dokonać wybieramy operację edycji (ikona ołówka). Spowoduje to aktywację niektórych pól w wierszu wskazanego okresu, których edycja jest dozwolona. W kolumnie 'Operacje' pojawią się ikony umożliwiające zapisanie zmian (ikona dyskietki) lub anulowanie zmian (ikona przekreślonego ołówka). Po zapisaniu zmian wysokość faktycznie odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne zostanie automatycznie przeliczona.

Przykładowy ekran edycji okresu

W przypadku usuwania okresu najpierw system poprosi o potwierdzenie operacji, a dopiero potem usunie wskazany okres.

Przykładowy ekran usuwania okresu