jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Dane użytkownika

Zaliczki na podatek dochodowy od osób zatrudninych na umowę o dziełoNa stronie tej użytkownik ma możliwość podglądu zbiorczego zestawienia wszystkich zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych na umowę o dzieło w wybranym roku z podziełem na okresy rozliczeniowe. Dane te generowane są automatycznie na podstawie wprowadzonych do systemu umów z podaną datą opłacenia. Oznacza to, że pod uwagę brane są tylko umowy, za któe wykonawcy otrzymali już wynagrodzenie.

Przykładowy ekran listy zaliczek od umów

Suma podatków ze wszystkich umów z danego okresu rozliczeniowego podana jest jako 'Podatek należny'. Kwotę tę należy wpłacić na konta własnego Urzędu Skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca rozliczeniowego. Na przykład podatek za maj powinien zostać opłacony do 20 czerwca tego samego roku.

Poniżej, dostępne jest, rozbicie kosztów zawartych umów na poszczególnych kontrahentów. Ostatnia kolumna w wierszach pracowników pozwala na wygenerowanie deklaracji PIT-11, zaś w wierszu podsumowującym na wygenerowanie deklaracji zbiorczej PIT-4R. Obie deklaracje tworzone są w postaci pliku w formacie PDF.

Przykładowy ekran listy zaliczek od umów wraz z rozbiciem na kontrahentów

W przypadku generowania deklaracji PIT-11 konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych i adresowych podatnika. Dane te są pobierane z katalogu kontrahentów, użytkownik ma jednak możliwość podania lub uzupełnienia ich ręcznie.

Przykładowy ekran uzupełniania danych kontrahentów podczas generowania deklaracji PIT-11

Wygenerowane deklaracje PIT-11 i PIT-4R można wydrukować lub zapisać na komputerze w formacie PDF. Deklaracje PIT-11 powinny być dostarczone zarówno do Urzędu Skarbowego jak i kontrahenta w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. Deklarację PIT-4R składamy jedynie do Urzędu Skarbowego w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego.

Przykładowy wydruk deklaracji PIT-11