jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownikaStrona ta pozwala dostosować pracę serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowanika. Poszczególne opcje pozwalają tak skonfigurować pracę aplikacji, by w jak najwyższym stopniu odzwierciedlała potrzeby użytkownika.

Przykładowy ekran ustawień użytkownika

Opcje ustawień pozwalają na:
- Subskrybcja - włączenie lub wyłączenie subskrybcji wiadomości o nowościach w serwisie
- Płatnik VAT - opcja ustalająca czy użytkownik jest płatnikiem VAT oraz w jakim systemie podatek jest płacony (miesięcznie lub kwartalnie)
- Podatek - wybór sposobu rozliczania się z Urzędem Skrabowym (skala podatkowa lub liniowa) oraz częstotliwości płacenia składek (miesięcznie lub kwartalnie)
- Wykorzystywane dokumenty - tylko zaznaczone dokumenty będą dostępne na liście nowo tworzonych dokumentów
- Wykorzystywane umowy - tylko po zaznaczeniu przynajmniej jednej umowy dostępne będą opcje menu 'Lista umów' raz 'Lista zaliczek z umów'
- Numeracja dokumentów i umów - wzory według których generowane będą kolejne numery dokumentów i umów

Numery dokumentu i umów mogą zawierać dowolne znaki, które będą kopiowane do wygenerowanych numerów oraz symbole specjalne, które zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami:

#nr   - kolejny numer dokumentu/umowy począwszy od początku roku
#nm - kolejny numer dokumentu/umowy począwszy od początku miesiąca
#R   - rok w jakim wystawiono dokument/umowę w formacie RRRR (2008)
#r   - rok w jakim wystawiono dokument/umowę w formacie RR (08)
#M   - miesiąc w jakim wystawiono dokument/umowę
#D   - dzień w jakim wystawiono dokument/umowę
#K   - kod kontrahenta przypisanego do dokumentu/umowy

Przykłady szablonów i wygenerowanych na ich podsyawie numerów:

#nr/#R                   -> 1/2006
#nm/#M/#nr/#R     -> 2/3/5/2006
#nr/#R/SKLEP         -> 13/2006/SKLEP


- Domyślne rodzaje pozycji dokumentów - dodając pustą pozycję w dokumencie wybrany będzie ustawiony tu rodzaj, oddzielnie dla dokumentów zakupu i sprzedaży
- Składki ZUS - tylko zaznaczone składki będą brane pod uwagę podczas dodawania nowego okresu
- Katalogi - tylko zaznaczone katalogi będą dostępne w menu aplikacji