jesteś tutaj: strona główna / pomoc / Dane użytkownika

Dane użytkownikaNa stronie tej użytkownik powinien wprowadzić dane dotyczące prowadzonej przez siebie firmy. Dane tu podane będą wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów, deklaracji oraz innych druków. Proszę pamiętać, że wprowadzenie błędnego adresu email, może w przyszłości utrudnić lub wręcz uniemożliwić dostęp do konta (na przykład w przypadku zablokowania w wyniku błędnego logowania). Dane użytkownika mogą być zmieniane dowolnie, jednak niektóre z nich są wymagane jako niezbędne. Tuż po zarejestrowaniu się widoczna jest jedynie informacja o adresie e-mail.

Przykładowy ekran tuż po zarejestrowaniu

Aby przejść do edycji danych użytkownika należy wcisnąć przycisk 'Edytuj' znajdujący się na dole strony.

Przykładowe wypełnienie danych użytkownika

Pola stają się aktywne i można w nich wpisywać dane. Jendocześnie na dole strony zamiast przycisku 'Edytuj' pojawiają się przyciski 'Zapisz' oraz 'Anuluj'. Wciśnięcie 'Anuluj' spowoduje powrót do stanu sprzed wejścia w edycję. Wciśnięcie 'Zapisz' spowoduje najpierw sprawdzenie poprawności danych oraz obecność informacji wymaganych, a dopiero potem zapisanie danych. Jeśli któreś dane są wprowadzone błędnie lub ich brak zostanie to zakomunikowane odpowienią uwagą, zaś proces zapisywania przerwany. Dane będą zapisane dopiero, gdy wszystkie niezbędne informacje zostaną wprowadzone poprawnie. W każdym momencie można anulować edycję i powrócić do stanu sprzed edycji.

Przykładowe wypełnienie danych użytkownika

Po zapisaniu danych wszystkie pola stają się ponownie nieaktywne, zaś na dole strony pojawia się znów tylko przycisk 'Edytuj'. Dane można zmieniać dowolną ilość razy. Zmiana danych nie powoduje oczywiście zmiany informacji o firmie użytkownika w stworzonych już dokumentach.